Loading

Minimalna starost vozača 21 godina.

Posedovanje vozačke dozvole minimum 2 godine.

Lična dokumenta:
» važeća lična karta
» važeća vozačka dozvola

TRAJANJE NAJMA:

minimalno trajanje najma je 24h, u slučaju kada klijent kasni sa vraćanjem vozila, toleriše se 30minuta. U slučaju da kliljent kasni sa vraćanjem vozila po isteku tolerancije od 30 minuta, naplaćuje se novi dan najma. Izuzetno vreme zakupa može se produžiti u odnosu period zakupa uz pisanu saglasnost Zakupodavca, pod uslovom da Zakupac dostavi pisani zahtev za ovu saglanost najmanje 24 sata pre isteka roka zakupa. Ukoliko klijent želi ranije da vrati vozilo, dužan je da se o vremenu vraćanja vozila dogovori sa predstavnikom agencije. Ranije vraćanje vozila ne umanjuje prethodno dogovoreni iznos najma vozila.


ZA VREME PERIODA ZAKUPA, ZAKUPAC ĆE SNOSITI TROŠKOVE:

⦁ garažiranja i parkiranja,
• sve putarine;
⦁ eventualnih prekršajnih kazni izrečenih protiv Zakupca u vezi korišćenja vozila, a prouzrokovane krivicom Zakupca (kršenje saobraćajnih propisa);
⦁ troškove (sudske i advokatske), nastale zbog naplate potraživanja Zakupodavca;
⦁ održavanja prouzrokovane angažovanjem sredstva i nepropisnim uslovima rada,
⦁ održavanja prouzrokovane korišćenjem vozila koje nije u skladu sa preporukama proizvođača vozila i tehničkim propisima.

Zakupodavac ima pravo da naknadno zaduži Zakupca za sve kasnije pristigle prekršajne kazne, za koje bude zadužen kao vlasnik vozila.

POSTUPANJE U SLUČAJEVIMA NEZGODE, KRAĐE, ŠTETE:

Policijski zapisnik je obavezan – bez njega pun iznos štete ili krađe biće u potpunosti naplaćen od klijenta.

Zapisnik je neophodno sastaviti i kada klijent nije bio prisutan prilikom oštećenja vozila na parkingu, krađe i slično.

Klijent je dužan da postupi po sledećem redosledu:

1. Odmah obavesti policiju i ponaša se u skladu sa njihovim instrukcijama;
2. Odmah prijavi nastanak saobraćajne nezgode, kako bi se omogućilo blagovremeno ispitivanje alkoholisanosti učesnika u saobraćajnoj nezgodi.
3. Pozvati policiju pa AMSS na broj 1987,  iz inostranstvu na broj +381 111 987
4.  Ne napušta mesto događaja;
5. Nakon što obavesti policiju, mora obavestiti i agenciju.

Ukoliko klijent ne ispoštuje gore navedene obaveze, snosiće troškove nadoknade štete.
Sva vozila su kasko osigurana. Tarifni paketi uključuju pokrivanje štete na iznajmljenom vozilu i krađu vozila u toku najma sa obaveznim učešćem u šteti ili krađi u iznosu koji je utvrđen Ugovorom sa osiguravajućom kompanijom.


NASTANAK ŠTETE U POTPUNOSTI ĆE SNOSITI KLIJENT UKOLIKO:

» upravlja vozilom pod dejstvom alkohola, umirujućih lekova ili opojnih droga
» omogući da vozilom upravlja lice koje nije navedeno u ugovoru
» lice koje je bez odgovarajuće dozvole za upravljanje dotičnom vrstom vozila
» kada je licu koje upravlja vozilom izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom određene vrste
» ako štetu prouzrokuje namerno ili prevarom
» ako je šteta nastala prolaskom kroz crveno svetlo, ako je vršeno preticanje na mestima gde je propisno izričito zabranjeno
» ako je šteta od dopunskog rizika krađe nastala ostavljanjem ključeva i drugih uređaja za pokretanje
» ako napusti mesto saobraćajne nezgode bez odobrenja nadležnog organa unutrašnjih poslova
» izvrši prijavu saobraćajne nezgode nakon proteka vremena koje onemogućava ispitivanje alkoholisanosti učesnika u saobraćajnoj nezgodi


VOZILO SE PREUZIMA I VRAĆA:

» sa punim rezervoarom goriva
» oprano
» tehnički ispravno
» bez oštećenja

NA TERET ZAKUPCA IDE:

» utrošeno gorivo
» troškovi parkiranja i garažiranja vozila
» troškovi kazni i prekršaja tokom najma vozila
» oštećenja na pneumaticima
» i svi ostali troškovi u saobraćaju


NAČIN PLAĆANJA:

FIZIČKA LICA:
» Plaćanje vrše unapred u gotovini.

PRAVNA LICA:
» Za pravna lica plaćanje se vrši putem virmana.


Korišćenje vozila van granica SRBIJE je dozvoljeno samo uz saglasnost agencije.